Solicitudes


Bienvenidos a GABONARTLa 39.Feria de Artesanía de Navidad de Bilbao, cumple este año su novena edición bajo la marca GABONART, y se presenta al sector artesano y al publico en general como una opción de comercialización consolidada durante el periodo navideño en Bilbao.

Feria de artesanía de navidad de Bilbao.

No te la puedes perder!!!

GABONART os espera a todos en el Muelle del Arenal de Bilbao, del 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022.


Si desea participar en GABONART como expositor-ra  puede descargar las bases de participación en esta página.

El plazo de presentación de solicitudes se cerrará el día 17 de octubre.

Lanzamos esta convocatoria con toda la cautela del mundo y teniendo en cuenta que todo puede cambiar en cualquier momento, mantenemos el coste de la feria del año pasado con la salvedad de que podría haber algún cambio dependiendo del numero de stands que nos permitan poner, incluso en las fechas podría el ayuntamiento proponernos un cambio.
Se comunicará puntualmente cualquier cambio que surja.

Esta convocatoria queda sujeta a posibles variaciones dependiendo de la evolución del Covid19 y de las decisiones que pudiera tomar el gobierno al respecto.

Descargate la documentación general

Precios y Dimensiones de Stand.
 • Stand de 3x2 mt:
       -Para artesanos censados en el Registro de Bizkaia 875 €
       -Para el resto de artesanos 1.425 €
 • Stand de 4x2 mt:
       -Para artesanos censados en el Registro de Bizkaia 1.200 €
       -Para el resto de artesanos 1.900 €
Datos y documentos que tiene que aportar para solicitar la feria :
 1. Formulario de inscripción que puede rellenar desde aqui en la red.
 2. Certificado actualizado de estar inscrit@ en el Registro de Artesan@s de la provincia a la que se pertenezca o carné de artesano..
 3. Certificado del Registro de Sanidad (Para el gremio de cosmética)
 4. Fotocopia de los 3 últimos recibos de autónomos.
 5. Certificado actualizado de estar de alta en el IAE, en un epígrafe relativo a la artesanía.
 6. Carta de compromiso  firmada.
 7. Carta de privacidad firmada.
 8. Póliza y último recibo del pago del seguro de responsabilidad civil.
 9. Breve currículum profesional.
 10. 5 fotografías originales, de calidad, de los productos, (una de ellas del stand montado con los productos que pretende exponer o vender en la feria).
 11. Listado de productos a presentar con una relación de precios y materias primas utilizadas.
 12. Técnicas y materiales utilizados.

___________________________________________________


Bilboko Gabonetako 39 Artisautza Azokaren  9. edizioa izango da aurtengoa GABONART markaren pean. Esan behar da komertzializazioa egonkortu egin dela Gabon sasoian Bilbon, eta horrela azaltzen da artisautza sektorearen zein publikoaren aurrean.


Bilboko Gabonetako Artisautza Azoka.

Ezin duzu galdu!!!


GABONART Bilboko Areatzako Kaia izango duzue zain, 2021ko abenduaren 17etik 2022ko urtarrilaren 5ra.


GABONART erakusketa mahaia eduki nahi baduzu parte hartzeko oinarriak jaitsi Web orri honetatik.

Eskabide-orriak jasotzeko epea urriaren 17-ean itxiko da. Datuak.

Deialdi hau zuhurtasun guztiarekin egiten dizuegu, edozein unetan dena alda daitekeela kontuan hartuta, iazko azokaren kostuari eusten diogu, salbu eta aldaketarik ez badago jartzen ditugun standen kopuruari dagokinez, baita datetan ere, udalak aldaketa bat proposa diezaguke.
Unean-unean jakinaraziko dizuegu edozein aldaketa.

Deialdi honetan aldaketak egon daitezke, Kobidaren bilakaeraren eta gobernuak horren inguruan har ditzakeen erabakien arabera.

Txosten Orokorra deskargatu.

Prezioak eta Stand-aren neurriak.
 • 3x2 mko stand:
        -Bizkaiko Erregistroan izena emanda dauden artisauak bakarrik 875 €
        -Gainontzeko artisauaks 1.425 €
 • 4x2 mko stand:
       -Bizkaiko Erregistroan izena emanda dauden artisauak bakarrik 1.200
       -Gainontzeko artisauak 1.900 €

Azokan parte hartzeko aurkeztu beharreko dokumentu eta datuak :
 1. Izena emateko formularioa on-line bete dezakezu bertatik
 2. Dagokion eskualdeko eskulangile-erroldan izena emanda egotearen fotokopia erantsi beharko zaio eskabide-orriari.
 3. Osasun erregistroa (kosmetika gremioarentzat)
 4. Autonomoetako azken 3 ordainagirien fotokopia.
 5. EJZn alta emanda egotearen ziurtagiri eguneratua, artisautzari buruzko epigrafe batean.
 6. Konpromezu eskutitza  sinatuta.
 7. Pribatutasun eskutitza sinatuta.
 8. Poliza eta erantzukizun zibileko asegurua.
 9. Kurrikulum profesional labur bat.
 10. 5 argazki ( lausaltzen diren objetuenak eta bestea stand- arenak).
 11. Aurkeztu beharreko produktuen zerrenda, prezioak eta erabilitako lehengaiak zehaztuta.
 12. Erabilitako teknikak eta lehengaiak

No hay comentarios:

Publicar un comentario