Solicitudes


Bienvenidos a GABONARTLa 36.Feria de Artesanía de Navidad de Bilbao, cumple este año su sexta edición bajo la marca GABONART, y se presenta al sector artesano y al publico en general como una opción de comercialización consolidada durante el periodo navideño en Bilbao.

Gabonart se vera este año reforzada por su participación junto al Ayuntamiento de Bilbao en un nuevo diseño de navidad para nuestra villa, con el que convertir el Muelle del Arenal en un espacio lúdico festivo, destinado al ocio familiar reforzando a su vez aspectos como el turismo de proximidad, y la promoción económica de nuestro comercio.

Feria de artesanía de navidad de Bilbao.

No te la puedes perder!!!

Desde ARBASO se pretende generar nuevas expectativas de negocio para nuestros artesanos-as y posibilitar el conocimiento y la difusión de nuestra artesanía al publico en general.

GABONART, busca poner en marcha oportunidades para la comercializar la artesanía de Bizkaia en unas fechas tan propias para el regalo y el consumo como es el periodo navideño.

GABONART os espera a todos en el Muelle del Arenal de Bilbao, del 14 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019.

Si desea participar en GABONART como expositor-ra puede descargar las bases de participación en esta página.

El plazo de presentación de solicitudes se cerrará el día 9 de julio.

Descargate la documentación general

Precios y Dimensiones de Stand.
 • Stand de 3x2 mt:
       -Para artesanos censados en el Registro de Bizkaia 900 €
       -Para el resto de artesanos 1.425 €
 • Stand de 4x2 mt:
       -Para artesanos censados en el Registro de Bizkaia 1.200 €
       -Para el resto de artesanos 1.900 €
Datos y documentos que tiene que aportar para solicitar la feria :
 1. Formulario de inscripción que puede rellenar desde aqui en la red.
 2. Certificado actualizado de estar inscrit@ en el Registro de Artesan@s de la provincia a la que se pertenezca.
 3. Certificado del Registro de Sanidad (Para el gremio de cosmética)
 4. Fotocopia de los 3 últimos recibos de autónomos.
 5. IAE.
 6. Carta de compromiso  firmada.
 7. Carta de privacidad firmada.
 8. Seguro de responsabilidad civil
 9. Breve currículum profesional.
 10. 5 fotografías originales, de calidad, de los productos, (una de ellas del stand montado con los productos que pretende exponer o vender en la feria).
 11. Listado de productos a presentar con una relación de precios y materias primas utilizadas.
 12. Técnicas y materiales utilizados.
 13. Seguro de responsabilidad civil

___________________________________________________


Bilboko Gabonetako 36. Artisautza Azokaren 6. edizioa izango da aurtengoa GABONART markaren pean. Esan behar da komertzializazioa egonkortu egin dela Gabon sasoian Bilbon, eta horrela azaltzen da artisautza sektorearen zein publikoaren aurrean.

Aurten, Gabonart sendotu egingo da Bilboko Udalaren parte hartzearekin, Gabonetako diseinu berria izango du-eta gure uriak . Izan ere, Areatzako kaia jai gune ludiko bilakatuko dute familiaren aisialdiari zuzendua, eta era berean, hurbileko turismoa eta gure merkataritzaren sustatze ekonomikoa indartzeari begira.

Bilboko Gabonetako Artisautza Azoka.

Ezin duzu galdu!!!

ARBASO elkartearen asmoa da gure artisauentzako negozio aukera berriak sortzeaz gain, gure artisautza ezagutaraztea eta hedatzea herritarren artean.

GABONART ekimenak abian jarri nahi ditu Bizkaian artisautza komertzializatzeko uneak eta guneak, opariak egiteko eta kontsumorako hain sasoi egokia den Gabonetako jaietan, esaterako.

GABONART Bilboko Areatzako Kaia izango duzue zain, 2018ko abenduaren 14etik 2019ko urtarrilaren 6ra.


GABONART erakusketa mahaia eduki nahi baduzu parte hartzeko oinarriak jaitsi Web orri honetatik.

Eskabide-orriak jasotzeko epea uztailaren 9-ean itxiko da. Datuak.

Txosten Orokorra deskargatu.

Prezioak eta Stand-aren neurriak.
 • 3x2 mko stand:
        -Bizkaiko Erregistroan izena emanda dauden artisauak bakarrik 900 €
        -Gainontzeko artisauaks 1.425 €
 • 4x2 mko stand:
       -Bizkaiko Erregistroan izena emanda dauden artisauak bakarrik 1.200
       -Gainontzeko artisauak 1.900 €

Azokan parte hartzeko aurkeztu beharreko dokumentu eta datuak :
 1. Izena emateko formularioa on-line bete dezakezu bertatik
 2. Dagokion eskualdeko eskulangile-erroldan izena emanda egotearen fotokopia erantsi beharko zaio eskabide-orriari.
 3. Osasun erregistroa (kosmetika gremioarentzat)
 4. Autonomoetako azken 3 ordainagirien fotokopia.
 5. EJZ.
 6. Konpromezu eskutitza  sinatuta.
 7. Pribatutasun eskutitza sinatuta.
 8. Erantzukizun zibileko asegurua .
 9. Kurrikulum profesional labur bat.
 10. 5 argazki ( lausaltzen diren objetuenak eta bestea stand- arenak).
 11. Aurkeztu beharreko produktuen zerrenda, prezioak eta erabilitako lehengaiak zehaztuta.
 12. Erabilitako teknikak eta lehengaiak.
 13. Erantzukizun zibileko asegurua eta EJZ.

No hay comentarios:

Publicar un comentario